Hacked by Swan.


Çoluk çocuğu kandırmayı bırak İshak. Çağır geleyim. Çakma Swan'lara gerek yok.